KONTAKT

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe
"Pro-Geo" Tomasz Szarata
ul. Chrobrego 29/8
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 501 430 460

 

Biuro
ul. Łokietka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Usługi

Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług. 

 • Opracowanie map do celów projektowych w formie analogowej i cyfrowej (format danych dxf, dwg, dgn) 
 • Pomiary uzupełniające 
 • Projektowanie, pomiar osnowy szczegółowej 
 • Podziały nieruchomości, wznowienia granic, rozgraniczenia oraz inne opracowania do celów prawnych 
 • Nadzory geodezyjne 
 • Geodezyjna obsługa inwestycji: 

   - geodezyjne opracowanie projektów 
   - projektowanie, pomiar osnów realizacyjnych 
   - wytyczanie obiektów
   - obsługa budowy i montażu
   - pomiary powykonawcze obiektów i urządzeń 
   - pomiary inwentaryzacyjne w czasie eksploatacji obiektów 
   - geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń 

 

 • Inne prace geodezyjne


Szczegółowych informacji co do realizacji naszych zleceń uzyskają Państwo poprzez którąkolwiek z form kontaktu w zakładce „Kontakt”.